25. 03. 2021 | Zpět do přehledu novinek

VZP obnovila schvalovací proces pro OncotypeDX


S radostí oznamujeme, že VZP obnovila schvalovací proces pro genomické testování pomocí OncotypeDX.


V těchto dnech je již analyzován vzorek pacientky, u které je nutné vyhodnotit přínos chemoterapie pomocí OncotypeDX.


Věříme, že OncotypeDX se opět stane standardem při vyhodnocování přínosu chemoterapie u pacientek s ER+, HER2- časným karcinomem prsu.