Oncotype DX Breast Recurrence Score

Oncotype DX Breast Recurrence Score Test Oncotype DX Breast Recurrence Score poskytuje komplexní, individualizované hodnocení rizika pro invazivní karcinom prsu v raném stadiu v adjuvantním a neoadjuvantním rozhodování. Test poskytuje cenné informace, které můžete použít k přizpůsobení léčebného plánu specificky pro každou pacientku/pacienta - včetně rizika vzdálené recidivy, přínosu chemoterapie a toho, zda pro léčbu postačí pouze hormonální terapie.1-6

Test je zařazen ve všech hlavních lékařských doporučení pro léčbu rakoviny prsu

Test Oncotype DX Breast Recurrence Score představuje standard péče. Je zařazen v lékařských doporučeních organizací jako jsou American Society of Clinical Oncology (ASCO®), National Comprehensive Cancer Network (NCCN®), St. Gallen Consensus panel, National Institute for Health Care Excellence (NICE), European Society for Medical Oncology (ESMO) a německé Association of Gynecological Oncology (AGO), stejně tak jako v českých doporučení Modrá Kniha.7-12*,24

Jak test funguje?

Je prokázáno, že test Oncotype DX Breast Recurrence Score předpovídá přínos chemoterapie 2,3 - a riziko vzdálené recidivy 1,4 - u pacientek s nově diagnostikovaným invazivním karcinom prsu v raném stádiu. Test je určen pro pacientky/pacienty všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným karcinomem prsu v raném stadiu, s pozitivitou estrogenového receptoru (ER+), negativitou receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (HER2–), s negativními axilárními lymfatickými uzlinami nebo s maximálním postižením tří lymfatických uzlin. Test používá metodu RT-PCR k měření exprese 21 genů (16 genů souvisejících s rakovinou a pěti referenčních genů) ve vzorku nádoru z chirurgického zákroku nebo biopsie.

TEST ONCOTYPE DX POSKYTUJE PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ VÝSLEDKY, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Testováním každé pacientky po chirurgickém zákroku, před projednáním jejího léčebného plánu, můžete učinit léčebné doporučení s maximálním pochopením a důvěrou.

OncotypeDX Breast Recurrence Score výsledek: Informace pro lékaře i pacientky

Výsledky představují kvantitativní skóre založené na kontinuální stupnici od 0-100. Skóre odráží individuální biologii nádoru — čím je skóre vyšší, tím vyšší je riziko vzdálené recidivy, stejně tak jako pravděpodobnost benefitu chemoterapie pro konkrétní pacientku. 2 Recurrence Score výsledek může sloužit jako důležitá informace pro všechny členy multidisciplinárního týmu a může usnadnit a zefektivnit diskusi o možnostech léčby u jejich pacientek.

Výsledek testu také poskytuje kvantitativní hodnotu ER určenou pomocí RT-PCR, která může sloužit k zhodnocení benefitu hormonální terapie 13 a další podpůrné informace (jako je skóre PR a HER2). Test může poskytnout náhled na specifickou biologii nádoru, hodnocení rizik a může poskytnout informace o možnostech léčby.

Skvělé výsledky u pacientek

Několik rozsáhlých, nezávislých, mezinárodních studií (s více než 63,000 pacientkami 15-23) ověřilo, že OncotypeDX Breast Recurrence Score test je přesně asociován s výsledky pacientek včetně rizika vzdálené recidivy a specifického přežití u karcinomu prsu. Navíc studie ukazují, že přibližně 99% N-negativních pacientek s nízkým Recurrence Score výsledkem, které byly léčeny pouze hormonální léčbou (bez chemoterapie) bylo po 5ti letech bez vzdálené recidivy.14, 18

N-negativní a N-pozitivní rakovina

Ať už má pacientka N-negativní nebo N-pozitivní rakovinu prsu, test OncotypeDX Breast Recurrence Score má jak prognostickou tak prediktivní schopnost a poskytuje obě důležité informace o riziku vzdálené recidivy a pravděpodobnosti benefitu adjuvantní chemoterapie.1-6

Kontaktujte nás

Pro více informací o testu nás kdykoliv kontaktujte.

Reference

 1. Paik et al. N Engl J Med. 2004.
 2. Paik et al. J Clin Oncol. 2006.
 3. Albain et al. Lancet Oncol. 2010.
 4. Dowsett et al. J Clin Oncol. 2010.
 5. Habel et al. Breast Cancer Res. 2006.
 6. Toi et al. Cancer. 2010.
 7. Harris et al. J Clin Oncol. 2016.
 8. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. V.2.2017.
 9. NICE Diagnostics Guidance 10. 2013.
 10. Senkus et al. Ann Oncol. 2015.
 11. Coates et al. Ann Oncol. 2015.
 12. www.ago-online.de Guidelines Breast Cancer.
 13. Kim et al. J Clin Oncol. 2011.
 14. Sparano et al. N Engl J Med. 2015.
 15. Petkov et al. npg Breast Cancer. 2016.
 16. Shak et al. ASCO QCS 2016.
 17. Gluz et al. J Clin Oncol. 2016.
 18. Stemmer et al. SABCS 2015.
 19. Stemmer et al. ESMO 2016.
 20. Roberts et al. Breast Cancer Res Treat. 2017.
 21. Shak et al. ESMO 2016.
 22. Gianni et al. J Clin Oncol. 2005.
 23. Ueno et al. Int J Clin Oncol. 2013.
 24. Modrá kniha, Linkos.cz

*American Society of Clinical Oncology (ASCO) and ASCO are registered trademarks of ASCO; National Comprehensive Cancer Network (NCCN) and NCCN are registered trademarks of NCCN. ASCO and NCCN do not endorse any product or therapy