Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

1. Správce osobních údajů, společnost Xeneo s.r.o. se sídlem Modřanská 621/72, IČ 242 59 390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197244, jakožto provozovatel této webové stránky www.xeneo.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
(a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající senávštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
(b) fungování webových stránek;
(c) marketingové účely, jako je retargeting;

2. Sběr cookies za uvedenými účely lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

3. Cookies, které jsou užívány za účelem uvedeným vodst. 1 písm. c), jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je dán nastavením vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu 540 dní, což odpovídá době uchovánívGoogle Analytics. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně nás kontaktujte na adrese info@xeneo.cz

4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit vrámci nastavení prohlížeče nebo je možné vznést proti takovému sběru námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@xeneo.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení.

5. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

7. Cookies jsou ukládány po dobu 540 dní

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
- Poskytovatelem služby Google Analytics a Google Ads;
- Poskytovatelem služby Sklik;
- Facebook

9. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:
- službou Google Analytics:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
- službou Sklik:
https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele
-službou Facebok:
https://www.facebook.com/policies/cookies

10. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce;
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
- vznést námitku proti zpracování;
- obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

11. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Ochrana osobních údajů - klienti Xeneo s.r.o.