03. 06. 2018 | Zpět do přehledu novinek

Výsledky přelomové studie TAILORx, publikované v časopise The New England Journal of Medicine, ukázaly, že test Oncotype DX Breast Recurrence Score® jednoznačně identifikuje většinu žen s časným karcinomem prsu, které nemají prospěch z chemoterapie

Studie TAILORx (Trial Assigning IndividuaLized Options for Treatment (Rx)) úspěšně definovala přínos chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu v raném stádiu, které měly Oncotype DX Breast Recurrence Score® výsledek mezi 11 a 25. Studie TAILORx, která je největší klinickou studií zaměřenou na léčbu rakoviny prsu, byla sponzorována institutem NCI (National Cancer Institut) a vedena skupinou ECOG-ACRIN Cancer Research Group (ECOG-ACRIN). Její dlouho očekávané výsledky poskytly definitivní důkaz o tom, že test Oncotype DX Breast Recurrence Score identifikuje 70% pacientek s karcinomem prsu v raném stádiu, které nemají prospěch z chemoterapie, a mohou být tedy účinně léčeny pouze endokrinní terapií. Stejně tak jako studie prokázala, že pro 30% pacientek může mít chemoterapie život zachraňující přínos.

Výsledky studie TAILORx byly také zveřejněny v The New England Journal of Medicine a prezentovány na plenárním zasedání výroční konference ASCO (American Society of Clinical Oncology) 2018 v Chicagu.

"Studie TAILORx poskytuje definitivní odpověď na otázku, jak léčit ženy s Oncotype DX Recurrence Score výsledkem 11 až 25, stejně tak jako s výsledkem 0 až 10 “ řekl vedoucí autor Joseph A. Sparano, MD, ředitel klinického výzkumu v Albert Einstein Cancer Center a Montefiore Health System v New Yorku a místopředseda výzkumné skupiny ECOG-ACRIN Cancer Research. “Tyto výsledky poskytují bezprecedentní úroveň přesnosti a nejvyšší úroveň důkazu podporující použití tohoto testu k rozhodování o indikaci adjuvantní chemoterapie u tohoto typu pacientek, které představují přibližně polovinu všech karcinomů prsu.“

Přibližně 50 procent všech pacientek na světě diagnostikovaných každý rok s karcinomem prsu má rakovinu s pozitivními hormonálními receptory, negativitou receptoru HER2 a negativními uzlinami. Studie TAILORx definitivně prokázala, že chemoterapie lze ušetřit přibližně 70% těchto pacientek, včetně všech žen starších 50 let s Recurrence Score výsledky  0 až 25 a všech žen ve věku 50 let nebo mladší s Recurrence Score výsledky 0 až 15.

Důležité také je, že 30% pacientek s karcinomem prsu v raném stádiu má prospěch z chemoterapie. Jde o ženy jakéhokoliv věku s výsledky Recurrence Score 26 až 100 a ženy mladší 50 let, u kterých byl mírný (2%) přínos chemoterapie pozorovaný u  Recurrence Score výsledků 16 až 20, a postupně rostl, jak se skóre zvyšovalo až na hodnotu 25. Tato důležitá zjištění ukazují na novou úroveň přesnosti přínosu chemoterapie u mladších pacientek, kterou může poskytnout pouze test Oncotype DX®.

„Studie TAILORx, stejně jako dokončená studie NSABP B-20 testu Oncotype DX, jsou ve svém návrhu jedinečné, s cílem definovat, kdo má a kdo nemá prospěch z chemoterapie, “ řekl Steven Shak, MD, hlavní vědecký pracovník a hlavní lékař společnosti Genomic Health. “Dlouhodobé výsledky studie TAILORx poskytují pro test Oncotype DX nejvyšší úroveň důkazu a to umožňuje lékařům, aby přesně sdělili každé pacientce, jaký bude její přínos z chemoterapie“.

Studie TAILORx byla nezávisle navržena a provedena společností ECOG-ACRIN pod záštitou NCI, která je součástí Národního institutu zdravotnictví. Studie se zúčastnily všechny hlavní výzkumné skupiny v oblasti rakoviny se svými centry ve Spojených státech, Kanadě, Irsku, Peru, Novém Zélandu a Austrálii. Vyšetřovatelé použili test Oncotype DX Breast Recurrence Score u každé pacientky, aby je přiřadili k léčbě nebo randomizaci, a aby tak zjistili, zda je pro ně chemoterapie přínosná nebo není. Jednalo se o čtyři výzkumné skupiny: Alliance for Clinical Trials in Oncology, Canadian Trials Group, ECOG-ACRIN Cancer Research Group, NRG Oncology a SWOG.

Pacientky zařazené ve studii TAILORx s Breast Recurrence Score výsledky od 0 do 10 byly léčeny pouze endokrinní terapií na základě předchozích výsledků studie NSABP B-20, které nevykazovaly v této skupině přínos chemoterapie. Pacientky s Breast Recurrence Score výsledky 26 až 100 byly léčeny chemoterapií plus endokrinní terapií na základě předchozích výsledků studie NSABP B-20, která ukázala absolutní přínos chemoterapie v tomto případě vyšší než 20%.

Pro přesnější definování účinku chemoterapie u žen ve středním riziku recidivy bylo ve studii TAILORx 6 711 žen s Oncotype DX Recurrence Score výsledky 11 až 25 (primární studijní skupina) randomizováno do dvou ramen: skupiny, která dostávala endokrinní terapii s chemoterapií a skupiny která dostávala endokrinní terapii samotnou. Takto randomizované pacientky tvořily dvě třetiny všech pacientek zařazených do studie TAILORx a vyšetřovatelé je sledovali v průměru přibližně devět let. V letech 2006 až 2010 bylo do programu TAILORx zařazeno celkem 10 273 pacientek.

Přelomové výsledky studie TAILORx se dostaly i do neodborných médií: http://tn.nova.cz/clanek/koreni/koreni-konec-chemoterapii.html