15. 12. 2021 | Zpět do přehledu novinek

RxPONDER – výsledky studie měnící praxi publikované v The New England Journal of Medicine

Většina postmenopauzálních pacientek N1 může být ušetřena chemoterapie na základě výsledků Recurrence Score® 0-25, bez ohledu na klinické patologické parametry.

Premenopauzální pacientky N1 s výsledkem RS 0–25 mají mírný přínos z chemoterapie.

Výsledky RxPONDER doplňují zjištění SWOG S-8814, studie, která stanovila test Oncotype DX® jako prediktivní pro přínos chemoterapie u postmenopauzálních pacientek N1.

Bližší informace a odkaz na článek naleznete v tiskové zprávě na níže uvedeném odkazu:

https://www.oncotypeiq.com/en/announcements/press-room?utm_source=Email%20Marketing&utm_medium=email&utm_content=CTA&utm_campaign=24178998