17. 08. 2021 | Zpět do přehledu novinek

OncotypeDX u pacientek s grade 3

Díky rozšířeným indikačním podmínkám mohou být v současnosti testovány i pacientky s ER+, HER2- časným karcinomem prsu, který se nachází v histopatologickém stupni 3 (označováno jako grade 3).


Tento stupeň je považován za rizikový faktor naznačující vyšší závažnost onemocnění. Dle nedávno publikovaných studií má však 60 až 70% pacientek s grade 3 hodnotu RS menší než 25 a tudíž nemá pro tyto pacientky chemoterapie přínos. 

 

S potěšením můžeme oznámit, že tato skutečnost se již promítá do české klinické praxe a onkologové začínají využívat OncotypeDX i u této skupiny pacientek. 

 

V poslední době byly testovány dvě pacientky (Grade 3), jejichž hodnota RS činila 20 a 7 a tudíž nemusely podstoupit chemoterapii. Věříme, že se tato praxe bude dále rozšiřovat a OncotypeDX se stane standardem i pro pacienky s grade 3.