09. 03. 2021 | Zpět do přehledu novinek

OncotypeDX je opět hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění!


S radostí oznamujeme, že došlo k znovuzavedení VZP výkonu 99959 do číselníku zdravotních výkonů od 1. března 2021. 


Od tohoto dne je genomický test OncotypeDX opět hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 


Věříme, že tuto skutečnost ocení nejen onkologové, ale zejména pacientky s ER+,HER2- časným karcinomem prsu.


Aktuální číselník VZP (str. 232), viz:

 

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/vykony_01278.pdf