04. 05. 2021 | Zpět do přehledu novinek

OncotypeDX hradí všechny pojišťovny


 

S potěšením oznamujeme, že všechny zdravotní pojišťovny souhlasí s úhradou genomického testu OncotypeDX z prostředků věřejného zdravotního pojištění. 

 

Současně dodáváme, že proces a doba schvalování testu se může lišit mezi jednotlivými pojišťovnami. Stejně tak je na posouzení každé pojišťovny, zda předkládaná diagnóza splňuje interně nastavené indikační podmínky pro úhradu testu.

 

Z pohledu dosavadní praxe se jedná o velký posun, jelikož došlo k rozšíření indikačních podmínek i o pacientky s pozitivními uzlinami (N+). Některé pojišťovny dokonce zjednodušily schvalovací postup, což výrazně zkracuje prodlevu mezi odběrem vzorku a výsledkem testu.

 

Věříme, že i tyto procesní záležitosti povedou k tomu, aby se stal OncotypeDX standardem při posuzování přínosu chemoterapie u pacientek s ER+, HER2- časným karcinomem prsu.