07. 09. 2018 | Zpět do přehledu novinek

Německý ústav pro kvalitu zdravotnických technologií IQWiG došel k závěru, že pouze test Oncotype DX® má dostatečnou evidenci pro rozhodování o léčbě chemoterapií v adjuvanci karcinomu prsu, a to na základě výsledků přelomové studie TAILORx

Německý Institut pro kvalitu a účinnost ve zdravotnictví (IQWiG) zveřejnil aktualizovaný posudek testů genové exprese pro karcinom prsu. IQWiG ve své analýze dospěl k závěru, že na základě výsledků studie TAILORx může test Oncotype DX Breast Recurrence Score® podpořit pacientky s N-negativní, hormonálně pozitivní, HER2-negativní rakovinou prsu v rozhodnutích pro, nebo naopak proti léčbě chemoterapií.

Technické oddělení ústavu IQWiG o tom bude informovat německý výbor Federal Joint Committee (G-BA).  V červenci 2018 výbor G-BA veřejně uvedl, že konečné rozhodnutí o úhradě  genomových testů pro rakovinu prsu se očekává do konce roku 2018. „Poté, co IQWiG uznal jedinečnou hodnotu, kterou poskytuje test Oncotype DX, věříme, že jsme zase o jeden krok blíže k zajištění úhrady testu pro desítky tisíc pacientek s rakovinou prsu diagnostikovaných každý rok v Německu, jako je tomu v jiných zemích po celém světě, včetně USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Španělska a Švýcarska“ řekl Torsten Hoof, senior viceprezident pro mezinárodní trhy, Genomic Health. "Těšíme se na konečné rozhodnutí G-BA o úhradě, které proběhne v průběhu tohoto roku a současně budeme i nadále sledovat dopad výsledků studie TAILORx na klinickou praxi po celém světě."

Závěr IQWiG je založen na výsledcích studie TAILORx, největší randomizované studie týkající se léčby rakoviny prsu, která byla kdy provedena a jejíž výsledky byly nedávno publikovány v The New England Journal of Medicine. Tato nezávisle provedená, prospektivní studie fáze III sledovala více než 10 000 žen s N-negativním, hormonálně pozitivním, HER2-, časným karcinomem prsu po dobu devíti let. Výsledky studie ukázaly, že test Oncotype DX Breast Recurrence Score poskytuje definitivní dlouhodobý důkaz o velikosti přínosu chemoterapie a díky tomu identifikuje převážnou většinu žen s časným karcinomem prsu, které nemají významný přínos z chemoterapie, stejně jako významnou menšinu žen, u kterých může být chemoterapie život zachraňující. Test tak může značně omezit jak nadměrnou léčbu, tak nedostatečnou léčbu chemoterapií.