31. 05. 2021 | Zpět do přehledu novinek

NCCN guidelines doporučuje OncotypeDX pro N- a N+ pacientky


Organizace NCCN (National Comprehensive Cancer Network) vydala v březnu aktualizovaná doporučení, která zohledňují výsledky studie RxPONDER u N+ pozitivních pacientek.


Závěry těchto nových doporučení lze shrnout do několika bodů:


NCCN uznává OncotypeDX jako jediný test predikující přínos adjuvantní chemoterapie a považuje ho za preferovaný multigenní test pro N- a postmenopauzální N+ (1-3 uzliny) pacientky.

NCCN důrazně doporučuje zvážit OncotypeDX pro N- pacientky s nádorem větším než 0,5 cm a pro postmenopauzální N+ pacientky.

OncotypeDX může být zvážen i u premenopauzálních N+ pacientek.


Věříme, že tato aktualizovaná doporučení spolu se sníženou cenou a rozšířenými indikačními podmínkami pojišťoven pomohou k větší dostupnosti testu OncotypeDX v naší klinické praxi.