29. 10. 2020 | Zpět do přehledu novinek

Jak v dnešní době fungují odborná pracoviště

Alespoň jako malé ulehčení v této složité době Vám souhrnně přinášíme přehled, jak fungují některé KOC v ČR:


Masarykův onkologický ústav 

V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: od 1. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod pouze v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení roušky. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou od 19. 9. 2020 zakázány.


Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Tel.: +420 543 131 111

Web: www.mou.cz

 

Všeobecná fakultní nemocnice 

Dne 24. 7. 2020 vyšlo Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 6/2020, č. j. HSHMP 44665/2020, zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků v prostředcích podzemní dráhy – metra a jeho prostorech přístupných cestujícím, a ve všech zdravotnických zařízeních (tedy i v lékárnách), s účinností od 27. 7. 2020.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, jsou od 18.9.2020, až do odvolání zakázány návštěvy na všech klinikách a odděleních Všeobecné fakultní nemocnice.


Adresa: Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika)

Tel.: +420 224 961 111

Web: www.vfn.cz


Fakultní nemocnice Hradec Králové

V nemocnici i nadále platí striktní protiepidemická opatření. Příchozí jsou povinni mít roušku, musí dodržovat hygienu rukou, měli by udržovat rozestupy a minimalizovat kontakty mezi osobami. Omezen je také maximální počet lidí v čekárně a pacienti budou objednáváni na určitý čas. Při příchodu na kartotéku bude pacientům změřena teplota a vyplní krátký dotazník.

Nemocní, kteří mají kašel, zvýšenou teplotu nebo jsou dušní, by neměli přicházet do areálu nemocnice přímo, ale měli by nejdříve zkonzultovat svůj zdravotní stav standardně s praktickým lékařem nebo hygienickou stanicí.

Fakultní nemocnice Hradec Králové od soboty 26. září 2020 vyhlašuje plošný zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. Důvodem opatření je současná epidemiologická situace s COVID19. Opatření bude platné do odvolání.


Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Tel.: +420 495 831 111

Web: www.fnhk.cz

 

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s. přistupuje k částečnému omezení, respektive odložení, hospitalizací, operací a výkonů naplánovaných do konce října. Jihočeské nemocnice doposud fungovaly ve víceméně běžném režimu, přestože počet hospitalizovaných pacientů s COVID-19 je několikanásobně vyšší než v jarních měsících. Na základě dosavadních zkušeností s léčbou pacientů s COVID-19 a modelací možných scénářů budoucího vývoje přistupují k částečnému omezení, respektive odložení, hospitalizací, operací a výkonů naplánovaných do konce října 2020, u kterých to je medicínsky bezpečné.
Z důvodu narůstajícího počtu pozitivních případů COVID-19 v okrese České Budějovice a nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů s COVID-19 vyhlašuje Nemocnice České Budějovice, a.s. od soboty 26. září plošný zákaz návštěv s uvedením výjimek. 


Adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 388 871 111

Web: www.nemcb.cz

 

V případě, že je pacientka indikována k testu OncotypeDx, je i přes aktuální pandemickou situaci možné toto vyšetření standardně provést.

Test pacientku nijak nezatěžuje, ani z pohledu nutnosti další návštěvy ordinace, či zákroku, jelikož příslušný vzorek tkáně je k vyžádání u ošetřujícího lékaře.

Společnost Xeneo, s.r.o.