25. 01. 2021 | Zpět do přehledu novinek

Aktuální situace ohledně testu OncotypeDX


Dovolujeme si Vás informovat o aktuální situaci ohledně testu OncotypeDX.

Na základě projednání VZP ČR a SZP ČR s ČOS a Společností českých patologů dne 23.12.2020 byl VZP-výkon 99959 zrušen od 1.1.2021 (tj. ke dni 31.12.2020). V rámci tohoto VZP-výkonu tedy přestávají být hrazeny genomické testy OncotypeDX, Mammaprint, Blueprint atd.

V současnosti probíhají intenzivní jednání mezi výše jmenovanými subjekty a společnost XENEO, s.r.o.  ohledně postupu hrazení genomických prognosticko-prediktivních testů z prostředků zdravotního pojištění. V nejbližších dnech očekáváme vydání oficiálního stanoviska, jak zaručit dostupnost testu OncotypeDX pro potřebné pacientky.

Bližší informace a průběh jednání ze strany ČOS, viz Zápisy ze zasedání výboru, zde:

https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/organizace-cos/zapisy-ze-zasedani-vyboru/