30. 04. 2019 | Zpět do přehledu novinek

Výsledky z českého registru pacientek vyšetřených testem OncotypeDX Breast Recurrence Score ukazují až 78% úsporu chemoterapie

Adjuvantní chemoterapie není prospěšná pro každou pacientku s časným karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory. 21-genový test Oncotype DX Breast Recurrence Score® je navržen tak, aby pomáhal při rozhodnutích o léčbě chemoterapií u pacientek s karcinomem prsu v časném stádiu, HR+, HER2-. Mnoho studií prokázalo jeho prognostickou schopnost a především schopnost predikovat benefit chemoterapie stejně jako jeho klinický přínos.

V tomto registru pacientek Oncotype DX®, vedeném Institutem biostatistiky a analýz (Brno), hodnotili dopad výsledků Recurrence Score na četnost užívání chemoterapie u těchto pacientek v českých zdravotnických centrech od června 2014 do května 2018.

Do tohoto registru bylo postupně zařazeno 433 pacientek z 14 zdravotnických středisek v České republice. Před testováním a tedy znalostí Recurrence Score výsledku byla pro 71,9% pacientek doporučena léčba chemoterapií plus hormonální terapií a tento poměr klesl na 25,5% po dostupnosti výsledku Recurrence Score. U 58,9% všech pacientek bylo původní doporučení změněno z chemo-endokrinní terapie na hormonální léčbu samotnou, zatímco u 2,6% bylo změněno ze samotné hormonální terapie na chemo-endokrinní terapii. To vedlo u těchto pacientek k celkovému snížení indikace chemoterapie o 78%.Tato zjištění ukazují na nadměrnou léčbu chemoterapií na základě klinicko-patologických parametrů, které lze předcházet testováním pacientek pomocí Oncotype DX Breast Recurrence Score testu.

Většina lékařů uvedla, že výsledek OncotypeDX Recurrence Score ovlivnil jejich doporučení léčby (55,7% jednoznačně ano, 38,3% ano).

Výsledky této Decision Impact studie byly prezentovány na posterovém setkání na letošním mezinárodním kongresu rakoviny prsu St. Gallen a poskytly důležité údaje pro českou klinickou praxi.