30. 06. 2021 | Zpět do přehledu novinek

Výsledky OncotypeDX v české klinické praxi

 

Od 1.března, kdy byla obnovena úhrada genomického testu OncotypeDX a došlo k významnému rozšíření indikačních podmínek, uplynulo několik měsíců, během kterých se OncotypeDX postupně vracel do klinické praxe, navíc poznamenané pandemií Covid.

 

Nyní můžeme s radostí oznámit, že se OncotypeDX opět stal hojně využívaným nástrojem pro stanovení přínosu chemoterapie u pacientek s ER+, HER2- časným karcinomem prsu.

 

Ze současných výsledků vyplývá:


Jsme rádi, že se podařilo překonat předchozí složité období a věříme, že OncotypeDX bude i nadále k dispozici všem pacientkám, u kterých je zvažována chemoterapie.