24. 01. 2021 | Zpět do přehledu novinek

Shodují se lékaři na léčebném postupu? Jaký je přínos OncotypeDX?


Na kongresu ESMO 2020 byla prezentována španělská studie zaměřená na přínos OncotypeDX v reálné klinické praxi. Studie byla postavená na principu: může být shoda na léčebném postupu mezi více lékaři dostatečným důvodem k tomu, aby se nemusel používat OncotypeDX? Znamená tedy shoda více lékařů přesnější léčebný postup?

 

Studie byla provedena tak, že 6 onkologů nezávisle na sobě zhodnotilo 291 nálezů a navrhli terapeutický postup. Vysoká shoda byla definována jako stejné

stanovisko min. 5 ze 6 onkologů. Onkologové se shodovali v 80 % případů a v této skupině bylo testováno pomocí OncotypeDX 35 % pacientek. Ve skupině s nízkou shodou (20 % případů) bylo testováno OncotypeDX 85 % pacientek.

 

Autoři vyhodnotili výsledky OncotypeDX ve skupině pacientek, u kterých panovala vysoká shoda na léčebném postupu. 

Na základě hodnoty RS došlo ke změně postupu v 46 % případů a u 79 % pacientek došlo k vyřazení chemoterapie.

 

Autoři na závěr konstatují, že OncotypeDX má svůj zásadní přínos i v případech, kdy se lékaři vysoce shodují na léčebném postupu. Jinými slovy, OncotypeDX je přínosný nejen tam, kde panuje nejistota, ale i v případech, kdy jsou si lékaři "jistí" léčebným postupem.

 

Abstrakt k uvedené studie je zde:

 

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/oncologists-agreement-on-adjuvant-therapy-recommendations-and-the-need-of-21-gene-recurrence-score-assay-in-hr-her2-early-breast-cancer