Pro pacienty s rakovinou prostaty

Oncotype DX Genomic Prostate Score

Oncotype DX Genomic Prostate Score Pokud Vám byla diagnostikována rakovina prostaty a vaše onemocnění je klasifikováno jako nízce rizikové, pak je dalším krokem diskuze s Vaším lékařem o možnostech léčby. Je důležité dát si na čas, abyste pochopili, co přesně znamená vaše diagnóza, a jaké jsou ve Vašem konkrétním případě možnosti.

Test Oncotype DX poskytne Vám a Vašemu lékaři více informací pro diskuzi o léčbě a pro následné rozhodnutí.

Oncotype DX je genomický test – to znamená, že měří expresi určitých genů v buňkách rakoviny prostaty. Výsledek testu Oncotype DX se nazývá Genomic Prostate Score (GPS). GPS může Vám a Vašemu lékaři pomoci při rozhodování o tom jaký léčebný plán je pro Vás nejlepší.

Proč na aktivitě genů v nádoru tolik záleží?

Ne všechny rakoviny prostaty jsou stejné - některé jsou agresivní a vyžadují léčbu chirurgickým zákrokem nebo radiační terapií. Mnohé z nich jsou však méně rizikové a mohou být léčeny pravidelnými návštěvami lékaře a monitorováním: tzv. aktivní sledování - oddálení nebo úplné vyloučení léčby jako jsou operace nebo ozařování.

Je důležité, abyste před rozhodnutím o léčebném plánu porozuměli svému osobnímu riziku - s těmito informacemi v ruce můžete učinit rozhodnutí, které je pro Vás nejvhodnější – pro delší a zdravý život. Test Oncotype DX GPS Vám a Vašemu lékaři pomůže porozumět Vašemu individuálnímu riziku, abyste o tom, co bude následovat- zda aktivní sledování nebo okamžitá léčba - mohli lépe rozhodnout.

Jaká léčba je pro mě vhodná?

AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ?

OPERACE?

OZAŘOVÁNÍ?

Některé druhy rakoviny nejsou rizikové a nemusí být agresivní. V těchto případech může lékař doporučit aktivní sledování.

Některé druhy rakoviny naopak jsou vysoce rizikové a agresivní a je pravděpodobné, že porostou nebo se rozšíří. V těchto případech může být nejlepší jednat rychle a zvolit okamžitou léčbu.

Aktivní sledování

Při aktivním sledování budou lékaři vaše onemocnění pozorně sledovat, zda nedochází ke změnám pokud jde o riziko. Aktivní sledování zahrnuje pravidelné kontroly a testy jako jsou: kontrola hladin specifického antigenu prostaty (PSA), pravidelné vyšetření konečníku nebo opakované biopsie. Rakovina může postupovat, zatímco jste na aktivním sledování, ale ve většině případů zůstane léčitelná.

Okamžitá léčba

Okamžitá léčba v tomto případě znamená operace nebo radiační terapie. Je pro pacienty, jejichž rakovina je pravděpodobně agresivní. Tyto rakoviny mají vysoké riziko nepříznivé patologie, což znamená, že pravděpodobně porostou nebo se rozšíří do jiných částí Vašeho těla – utvoří tzv. metastázy.

Jak Vám může test pomoci?

Test Oncotype DX GPS vám objasní jak se může nádor chovat a zda je pravděpodobné, že bude agresivní (nepříznivá patologie).

Test také předpoví, zda je pravděpodobné úmrtí následkem rakoviny nebo se nemoc do 10 let po operaci rozšíří do jiných částí těla (metastázy).

Je pro mě test vhodný?

Kritéria pro možnost testování jsou následující:

Kontaktujte nás

Pro více informací o testu nás kdykoliv kontaktujte.

Reference

  1. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) (Version1.2017). © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017. All rights reserved. Accessed January 10, 2017. To view the most recent and complete version of the guidelines, go to www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN GUIDELINES®, and all other NCCN Content are trademarks owned by the National Comprehensive Cancer Network, Inc.
  2. Welty et al. J Urol. 2015. 3. Tosoian et al. J Clin Oncol. 2015. A. Klein et al. Eur Urol. 2014. B. Cullen et al. Eur Urol. 2015. C. Van Den Eeden et al. Eur Urol. 2017. D. Knezevic et al. BMCGenomics. 2013. E. Brand et al. Urology. 2016