17. 02. 2021 | Zpět do přehledu novinek

Používání testu OncotypeDX v Irsku vedlo k výrazné redukci chemoterapie a k finančním úsporám

 

Irsko bylo jednou z prvních evropských zemí, kde začal být OncotypeDX hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Na základě dlouholetých zkušeností byla provedena retrospektivní studie, jejímž cílem bylo vyhodnocení přínosu testování OncotypeDX v reálné klinické praxi. Do studie bylo zařazeno 166 pacientek s nodálně negativním invazivním lobulárním karcinomem (ER+, HER2-, drtivá většina G2).

Přes 92 % testovaných pacientek mělo Recurrence Score (RS) nižší než 25. 

Díky zavedení testu OncotypeDX do irské klinické praxe došlo během 8 let (10/2011 až 2/2019) k redukci chemoterapie o 78 % a k úsporám zdravotního systému ve výši 400 tis Eur (zhruba 10 mil Kč). 

Studie (Tharmabala M et al SABCS 2020 PS4-23) byla prezentovaná na kongresu SABCS a je k dispozici na stránkách:

https://www.oncotypeiq.com/en-US/announcements/SABCS