21. 12. 2020 | Zpět do přehledu novinek

OncotypeDX u nodálně pozitivních pacientek - výsledky studie RxPONDER

Dne 10. prosince byly prezentovány výsledky studie RxPONDER na virtuální konferenci SABCS (San Antonio Breast Cancer Symposium).

Do studie RxPONDER bylo zařazeno 5 015 pacientek s ER+, HER2- karcinomem prsu, který se rozšířil do 1 až 3 uzlin (N+). Všechny pacientky měly Recurrence Score 0 až 25 a byl u nich vyhodnocen přínos chemoterapie po 5 letech. Zásadním kritériem bylo rozdělení pacientek na premenopauzální (≤ 50 let) a postmenopauzální (> 50 let). U pacientek starších 50 let nebyl prokázán žádný přínos chemoterapie, zatímco u pacientek mladších 50 let vedlo přidání chemoterapie k snížení rizika rozvoje onemocnění o 46 %.

Studie RxPONDER doplňuje poznatky z předchozí studie TAILORx a společně přináší pro klinickou praxi jasnou zprávu: Nodálně negativní i nodálně pozitivní pacientky starší 50 let s Recurrence Score 0 až 25 nemají žádný přínos z přidané chemoterapie.

Více informací k aktuálním výsledkům studie RxPONDER, viz:

https://ascopost.com/news/december-2020/rxponder-study-shows-postmenopausal-patients-with-node-positive-breast-cancer-may-be-able-to-avoid-chemotherapy/