Oncotype DX Genomic Prostate Score

Oncotype DX Genomic Prostate Score Test Oncotype DX Genomic Prostate Score (GPS) je jediný genomický test navržený pro muže s klinicky nízce rizikovou nebo příznivou středně rizikovou rakovinou prostaty, který pacientům pomůže při rozhodování ve chvíli, kdy jsou diagnostikováni. Test analyzuje genovou aktivitu rakovinových buněk a na základě toho predikuje agresivitu onemocnění.

Test zkoumá interakce mezi jednotlivými geny v nádoru a tím nám umožňuje porozumět jedinečné biologii rakoviny (věda známá jako genomika) u pacientů s rakovinou prostaty. Test Oncotype DX GPS v podstatě poskytuje specifičtější a individualizovanější informace o agresivitě rakoviny prostaty na základě biologie nádoru.

Test Oncotype DX GPS je určen pro muže, kteří:

Využití faktoru nepříznivé patologie k posouzení agresivity nádoru a k okamžitému rozhodnutí o léčbě 1,2

Nepříznivou patologií myslíme přítomnost vysokého gradu (Gleasonovo skóre> 4 + 3) a / nebo šíření nemoci mimo orgán (pT3 +). Tato informace nám poskytuje okamžitý přehled o riziku agresivního onemocnění v době biopsie.

Biopsie samotná často nezachytí pacienty s vysokým rizikem nepříznivé patologie.

Nízké riziko nepříznivé patologie

Tito pacienti mají nižší riziko progrese onemocnění a měli by zvážit aktivní sledování

Vysoké riziko nepříznivé patologie

Tito pacienti mají vyšší riziko progrese onemocnění a měli by zvážit okamžitou léčbu

Test predikuje obojí: klinické riziko a agresivitu tumoru

Test Oncotype DX Genomic Prostate Score poskytuje ucelený profil rizika pro personalizované informace, které jsou vodítkem pro rozhodnutí o léčbě.

Test Oncotype DX GPS je prokázaným nezávislým prediktorem:

Klinického rizika:

Agresivity nádoru:

Využití více biologických cest se ukázalo jako více prediktivní než jakákoliv jednotlivá cesta sama o sobě 2

Měřené geny:

ANDROGEN SIGNALING

AZGP1
FAM13C
KLK2
SRD5A2

CELLULAR ORGANIZATION

FLNC
GSN
GSTM2
TPM2

STROMAL RESPONSE

BGN
COL1A1
SFRP4

CELLULAR PROLIFERATION

TPX2

REFERENCE

ARF1
ATP5E
CLTC
GPS1
PGK1

GPS test byl:

Zařazen v NCCN guidelines

NCCN Guidelines zahrnuli GPS test jako možné molekulární testování Kategorie 2A ke zvážení u pacientů s karcinomem prostaty s klinicky nízce rizikovým nebo příznivým středně rizikovým onemocněním (s předpokládanou délkou života >10 let).

Jasné výhody pro vaše pacienty

Test Oncotype DX GPS byl vyvinut a ověřen na více než 4 500 pacientech.3 Výsledky testu zlepšují hodnocení rizika, pomáhají při rozhodování o léčbě a potenciálně ovlivňují kvalitu života pacienta.

Kontaktujte nás

Pro více informací o testu nás kdykoliv kontaktujte.

Reference

  1. Klein et al. Eur Urol. 2014.
  2. Cullen et al. Eur Urol. 2014.
  3. Van Den Eeden et al. Eur Urol. 2018.
  4. Kozminski et al. Eur Oncol. 2016.
  5. Eggener et al. J Urol. 2011.
  6. Knezevic et l. SUO. 2013.
  7. Data on file. Genomic Health, Inc.
  8. Badani et al. Urol Pract. 2015.
  9. Dall’Era et al. Urol Pract. 2015.

* Kaiser Permanente Northern California (KPNC) retrospective cohort study N=279 clinically low-, intermediate-, and high-risk patients; biopsy. This study estimated 10-year mortality and metastasis risk based on patients after radical prostatectomy. †University of California, San Francisco (UCSF) prospective validation study: N=395 clinically low-risk patients; needle biopsy.