Oncotype DX Colon Recurrance Score

Oncotype DX Colon Recurrence Score Rakovina tlustého střeva je jednou z nejčastějších rakovin mužů i žen. Je to také častá příčina úmrtí souvisejících s rakovinou1 - ale dva pacienti s rakovinou tlustého střeva nebo jejich léčebné potřeby nejsou stejné.

Test Oncotype DX Colon Recurrence Score je klinicky validován pro kvantifikaci rizika recidivy u pacientů s karcinomem tlustého střeva ve stadiu II, MMR-P a karcinomem tlustého střeva ve stadiu III A / B. 2-5 12-genový genomický test (sedm genů souvisejících s rakovinou a pět referenčních genů) se dívá na základní biologii tumoru pacienta a umožňuje vybrat léčbu, která vyhovuje konkrétní situaci.

Test Colon Recurrence Score je určen pacientům, kteří:

Pomoc při léčbě rakoviny tlustého střeva

Jediný genomický test pro rakovinu tlustého střeva s úrovní evidence 1. Colon Recurrence Score test poskytuje informace nad rámec klinických a patologických faktorů. Test byl vyvinut pomocí několika kolaborativních studií s pacienty ve stadiu II i III. Žádný jiný multigenový test pro karcinom tlustého střeva není podpořen tolika daty.

Test se provádí na vzorku nádoru odebraného během resekce pacienta a dívá se na aktivitu 12ti genů v daném nádoru. Výsledky jsou kvantitativní, reprodukovatelné a nabízejí individuální posouzení rizika u pacientů s karcinomem tlustého střeva ve stadiu II, MMR-P nebo stadiu III A / B.2-5

Recurrence Score výsledky poskytují přesný odhad rizika recidivy u pacientů ve stadiu II, MMR-P a stadiu III A/B a pomáhají jim učinit nejvhodnější léčebná rozhodnutí.2-5

Například:

Colon Recurrence Score výsledek zahrnuje “Recurrence Score hodnotu”, což je číslo mezi 0-100. Nízká hodnota znamená nižší pravděpodobnost recidivy a vyšší hodnota znamená vyšší pravděpodobnost recidivy.

Klinická evidence

Čtyři validační studie—QUASAR, CALGB 9581, NSABP C-07, a studie SUNRISE—potvrzují, že Recurrence Score výsledek předpovídá riziko lokální recidivy.2-5 Studie dále ukázaly, že na základě výsledku testu lékaři často mění svá léčebná rozhodnutí.8-11

Kontaktujte nás

Pro více informací o testu nás kdykoliv kontaktujte.

Reference

 1. American Cancer Society, Inc. Surveillance Research. 2017.
 2. Gray et al. J Clin Oncol. 2011.
 3. Venook et al. J Clin Oncol. 2013.
 4. Yothers et al. J Clin Oncol. 2013.
 5. Yamanaka et al. J Clin Oncol. 2016.
 6. Kerr et al. J Clin Oncol. 2009.
 7. Sargent et al. J Clin Oncol. 2010.
 8. Cartwright et al. Curr Med Res Opin. 2014.
 9. Srivastava et al. Oncologist. 2014.
 10. Brenner et al. Value Health. 2016.
 11. Renfro et al. Clin Colorectal Cancer. 2016.