14. 12. 2019 | Zpět do přehledu novinek

Nová data z rozsáhlých studií zdůrazňují hodnotu testu Oncotype DX Breast Recurrence Score® při rozhodování o léčbě chemoterapií u mladých pacientek s N-negativním nebo N-pozitivním časným karcinomem prsu

Studie TAILORx uvedena v William L. McGuire Memorial Lecture Award na konferenci San Antonio Breast Cancer Symposium® 2019 a Nová publikace dlouhodobých dat z klinické praxe potvrzuje závěry studie TAILORx

Na letošní konferenci v San Antoniu (SABCS®) byly prezentovány nové výsledky ze dvou velkých populačních studií. Data ukazují, že použití testu Oncotype DX Breast Recurrence Score® v klinické praxi je v souladu s předchozími klinickými  studiemi, včetně studie TAILORx, největší klinické studie týkající se léčby rakoviny prsu. Tato přelomová studie byla uvedena v rámci přednášky Williama L. McGuire Memorial Lecture Award, kde byl oceněn přínos hlavního investigátora studie TAILORx Josepha A. Sparana, M.D., za jeho vedení, spolupráci a dosažené výsledky ve výzkumu rakoviny prsu.

 

"Studie TAILORx v loňském roce prokázala nejvyšší úroveň důkazů a bezprecedentní přesnost, podporující použití testu Oncotype DX Breast Recurrence Score pro rozhodování o adjuvantní chemoterapii u žen s časným karcinomem prsu," řekl Dr. Sparano, zástupce ředitele klinického výzkumu v rakovinovém centru Albert Einstein a zdravotnickém systému Montefiore v New Yorku a místopředseda výzkumné skupiny ECOG-ACRIN Cancer Research Group. "Je mi ctí obdržet toto prestižní ocenění a jsem rád, že výsledky studie TAILORx byly začleněny do hlavních doporučení pro klinickou praxi a využívány k vedení péče o pacienty po celém světě."

 

Data o výsledcích u pacientek ve věku 50 let nebo mladších potvrzují schopnost testu Oncotype DX® identifikovat ty pacientky, které mohou být léčeny samotnou hormonální terapií.

Analýza dat z americké národní onkologické databáze u více než 4 700 žen ve věku 40 let a mladších s N-negative onemocněním ukázala, že distribuce  Recurrence Score® výsledků  je v souladu s existujícími klinickými důkazy, přičemž až 80% pacientek mělo nízké Recurrence Score (0 -25). Vyšší Recurrence Score výsledky byly spojeny s horším pětiletým přežitím.

Další analýza z registru SEER (Surveillance, Epidemiology a End Results) Národního onkologického institutu (NCI) poskytuje důkaz o přínosu testu Oncotype DX® u pacientek ve věku 50 let a starších s N-pozitivním onemocněním (1-3 pozitivní uzliny). Výsledky u více než 2 500 pacientek ukázaly významnou souvislost mezi Recurrence Score výsledky a specifickou mortalitou pro rakovinu prsu (BCSM). Specifická mortalita pro rakovinu prsu BCSM (v pěti letech) byla u mladých žen s Recurrence Score výsledkem 0-25 bez (známé) léčby chemoterapií méně než 2%.

 

Nová publikace dlouhodobých dat z klinické praxe v reálném světě potvrzuje hlavní výsledky studie TAILORx

Nedávno byly zveřejněny první známé údaje o 10letých výsledcích, včetně rizika vzdálené recidivy, u velké skupiny pacientek, kde byly použity Recurrence Score výsledky pro rozhodnutí o léčbě v klinické praxi. Tato analýza vyšetřovatelů pracujících s Clalit Health Services, největší organizací zdravotnických služeb v Izraeli, zkoumala lékařské záznamy více než 1300 pacientek s karcinomem prsu bez uzlinového postižení.

Zjištění ukázala, že použití chemoterapie bylo v souladu s Recurrence Score výsledky, a že pacientky s RS hodnotou do 25, z nichž většina byla léčena pouze hormonální terapií, měly vynikající výsledky po 10 letech s nízkou mírou vzdálené recidivy . Ve skupině pacientek s RS hodnotu 11-25 nebyly statisticky významné rozdíly v 10-ti letech pokud jde o míru vzdálené recidivy mezi pacientkami, které dostávaly chemoterapii, a pacientkami které byly  léčeny samotnou hormonální terapií. Tyto výsledky jsou v souladu s primárními nálezy velké randomizované klinické studie TAILORx