10. 11. 2022 | Zpět do přehledu novinek

Kvalita života, guidelines a chemoterapie u časného karcinomu prsu

V dubnu 2022 byla publikována nová doporučení Americké asociace klinické onkologie (ASCO), týkající se biomarkerů a jejich použití u časného karcinomu prsu.

Vznikla na základě analýzy klinických studií se záměrem selekce biomarkerů, které by bylo možné spolehlivě použít pro volbu adjuvantní hormonální terapie a chemoterapie (včetně přežívání nemocných, času bez známek nemoci, respektive relapsu onemocnění).

Jak je tomu v případě HR+/HER2- časného karcinomu prsu? Odpovídají letošní doporučení na tuto palčivou otázku i u tohoto typu nádoru? I u postmenopauzálních pacientek? Bližší informace na toto téma naleznete na níže uvedené webové stránce:

https://www.kongres-online.cz/onkologum/kvalita-zivota-guidelines-a-chemoterapie-u-casneho-karcinomu-prsu/?utm_source=email&utm_campaign=onkologum-xeneo&utm_medium=email2&utm_content=kvalita-zivota-guidelines-a-chemoterapie-u-casneho-karcinomu-prsu&external_id=WCD000012