06. 11. 2020 | Zpět do přehledu novinek

Aktuální výsledky s OncotypeDX od našich sousedů: rozložení Recurrence Score v Německu


Nedávno byly publikovány výsledky retrospektivní analýzy z reálné klinické praxe v Německu, jejímž cílem bylo vyhodnocení a rozložení Recurrence Score (RS) u pacientek s ER+, HER2- časným karcinomem prsu. 

Do studie bylo zařazeno 4 695 pacientek v období 11/2015 až 7/2018. 

Studie byla zaměřena na rozložení RS z různých hledisek, např. napadení uzlin, tumor grade, velikost nádoru, úroveň proliferace atd. V rámci uvedených skupin byl podíl pacientek s RS 0 až 25 minimálně 70 %. 

Tyto výsledky tak potvrzují dosavadní zkušenosti, že pro většinu pacientek s uvedeným nálezem nemusí být chemoterapie přínosná.

Odkaz na studii v celém znění: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7299682/