23. 03. 2020 | Zpět do přehledu novinek

Aktuální informace týkající se provozu

Jsme tu stále pro Vás a přejeme Vám zvládnutí celé situace bez jakýkoliv komplikací.

V prvé řadě bychom Vám rádi vyjádřili alespoň tímto způsobem podporu při Vaší práci v této nelehké situaci. Zároveň bychom chtěli doplnit, že nejen sledujeme, ale i plně respektujeme veškerá nařízení státních orgánů včetně hygienických a zdravotnických institucí, a tomu jsme přizpůsobili i naše fungování, zejména zrušení všech osobních návštěv.

Na druhé straně i v této v mimořádné situaci, bychom Vás rádi ubezpečili, že vyšetření OncotypeDX je možné i nadále využívat.

Nadále platí:

·       v případě testování pacientky nás prosím kontaktujte obvyklým způsobem na email: jaroslav.vrtena@xeneo.cz

·       veškeré náležitosti týkající se zprocesování a odeslání vzorku proběhnou pod naším zvýšeným dohledem včetně neustálého monitorování situace ohledně fungování a dodržení všech hygienických zásad a nařízený ze strany kurýrní služby

·       naše kapacity nyní plně zaměřujeme i na kontrolu doručení vzorku do laboratoře k vyšetření a k co nejrychlejšímu zaslání výsledku vyšetření, aby měl lékař včas veškeré informace potřebné k následné léčbě

Dovolili bychom si Vás požádat, pokud byste narazili na jakékoliv potíže s objednáním testu OncotypeDX, abyste nás kontaktovali na telefonním čísle: +420 728 872 103.

Pevně věříme, že se nám podaří společným úsilím celkovou situaci zvládnout a přejeme Vám zvládnutí celé situace bez jakýkoliv zdravotních komplikací.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám kdykoliv k dispozici.