11. 01. 2021 | Zpět do přehledu novinek

12. ročník PragueONCO

12. ročník PragueONCO se koná online ve dnech 20.-22.1.2021

Jelikož je vývoj epidemiologické situace během ledna těžko předvídatelný, přistoupil organizační výbor k rozhodnutí o virtuální formě 12. PragueONCO.

Virtuální kolokvium bude probíhat ve stejných časech, jako by tomu bylo u prezenční formy. Vysílané tedy budou všechny plánované sekce včetně možnosti pokládání dotazů.

Živé vysílání všech sekcí, možnost pokládání dotazů, výstavní stánky a vše ostatní proběhne na portálu WorldMedNet.cz.


Předběžný program naleznete na níže uvedené webové stránce: 


https://pragueonco.cz/wp-content/uploads/2020/11/Program-12.-PragueONCO.pdf


On-line registraci k účasti na kolokviu naleznete na webu: 


http://registrace.pragueonco.cz/cz/tickets/


Podmínkou registrace je vyplnění registračního formuláře, na jehož základě Vám bude vygenerován přístup do vlastního profilu. Pasivní účastníci v profilu naleznou všechny potřebné informace o své účasti na kolokviu. Aktivní účastníci přes svůj profil navíc vkládají svůj abstrakt a další materiály.