Jubilejní mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO

Již desáté mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO, které proběhlo ve dnech 23.–25. 1. 2019, bylo úspěšným pokračováním předchozích ročníků.
Konalo se tradičně pod záštitou Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK s podporou děkanů všech tří pražských lékařských fakult, dále ČLS JEP a jejích odborných lékařských společností v čele s Českou onkologickou společností a Českou asociací sester. Záštitu poskytly také Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a hlavní město Praha.
Kolokvium PragueONCO 2019 získalo jako jediná onkologická akce v České republice opět akreditaci Evropské onkologické společnosti – ESMO.
V programu kolokvia vystoupili během tří jednacích dnů významní odborníci z výzkumných center i z klinických pracovišť nejen v České a Slovenské republice, ale také v Rakousku, Itálii, USA, Belgii, Maďarsku, Francii, Polsku, Izraeli a Německu. Jejich přednášky a semináře zaručují vždy mimořádný přínos, nejinak tomu bylo i v letošním roce. Účastníci akce z řad lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků měli možnost konzultovat diagnostiku a terapii jednotlivých.
O genomickém testování a jeho přínosu pro pacientky s karcinomem prsu hovořila v rámci prsní sekce Prof. Magdolna Dank, která působí v onkologickém centru při Semmelweis University v Budapešti, kde se věnuje léčbě karcinomu prsu. Zaměřila se především na nadměrné nebo naopak na nedostatečné využívání adjuvantní chemoterapie u karcinomu prsu, k němuž ještě může v současnosti docházet, a také na metody, které dovedou odhad benefitu zamýšlené chemoterapeutické léčby zpřesnit. Shrnula také nové poznatky z klinických hodnocení, které mohou onkologům při léčbě tohoto zhoubného onemocnění pomoci a pacientkám využít nabízené léčebné modality vskutku efektivně.
Přednášející se zaměřila na test OncotypeDX , který je v ČR i v Maďarsku jakojediný aktuálně hrazen a nedávno prezentovaná data ze studie TAILORx. Tato studie, která zkoumala přínosy tohoto testu, poskytla jedny z nejrozsáhlejších nezávislých dat jak pro prognózu onemocnění, tak pro predikci odezvy chemoterapie.

Back