Co je Oncotype DX® Breast Cancer test?

Oncotype DX® Breast je unikátní genetický diagnostický test, který pomáhá ošetřujícímu lékaři, aby se správně rozhodl v otázce optimálního léčebného postupu u pacientů s nádorem prsu. V praxi to znamená, že na odebraném vzorku nádorové tkáně je otestováno 21 (s rakovinou souvisejících) genů a na základě těchto testů je stanovena numerická hodnota (tzv. Recurrence score – skóre recidivy), které předpoví pravděpodobnost, s jakou se může rakovina vrátit. Navíc Oncotype DX® Breast poskytne informaci, která pomůže lékaři rozlišit mezi pacientkami, kterým chemoterapie může pomoci, a naopak těmi, u kterých chemoterapie není přínosem, a jen zbytečně zatěžuje jejich organismus.

Komu je test určen?

Test Oncotype DX® by měl být doporučen pacientům s karcinomem prsu v raném stadiu, pozitivními hormonálními receptory (ER+) a negativitou HER2 receptoru (HER2-), kdy je třeba rozhodnout o chemoterapii.

Co znamená ER+?

ER+ znamená estrogen pozitivní receptory. Estrogen je jeden z mnoha hormonů v našem těle, který má mnoho úloh. Některé buňky v prsní tkáni obsahují estrogenové receptory, které jsou estrogenem aktivovány. Pokud rakovinná buňka v prsní tkáni má estrogenové receptory je klasifikována jako ER+. Stejně tak, pokud je nemá, je klasifikována jako ER-. Pacienti s ER+ rakovinou prsu mohou být vhodnými kandidáty na Oncotype DX® test.

Co znamená HER2?

HER2 je gen zodpovědný za některé druhy rakoviny. Zkratka HER2 znamená Human Epidermal growth factor Receptor 2 – lidský epidermální růstový faktor. Vyšetříme-li rakovinnou tkáň na HER2 status, výsledek může být opět buď pozitivní (HER2+) nebo negativní (HER2-). Jenom pacienti s HER2- rakovinou prsu mohou být vhodnými kandidáty na Oncotype DX® test.

Je test Oncotype DX® hrazen zdravotními pojišťovnami? A kde mohu o test požádat?

Oncotype DX® test hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pro svoje pojištěnce v rámci rozhodování o optimálním léčebném postupu u časného karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory a negativitou HER2 receptoru, je-li indikace adjuvantní chemoterapie nejednoznačná (Grade 2 a jeden s rizikových faktorů – vysoké Ki67). Test bude hrazen na základě indikace lékařem z Komplexního onkologického centra. Vzhledem k rostoucímu zájmu o test začínají OncotypeDX postupně hradit i další pojišťovny. Pro bližší informace nás kontaktujte na info@xeneo.cz.

Aktuální seznam onkologických center, kde je možné o test požádat:

Nemocnice Jihlava p.o.
Vrchlického 59, 58 633, Jihlava

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2

Multiscan s.r.o.
Kyjevská 44, 530 03 Pardubice

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99, Plzeň

Tomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59, Praha 4 – Krč

Masarykův Onkologický Ústav
Žlutý kopec 7, 656 53, Brno

Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16, 741 01, Nový Jičín

Krajská Zdravotní a.s.
Sociální péče 3316, 401 13, Ústí nad Labem

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00, Brno

Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75, Zlín

Mohu o test požádat i v případě, že má pojišťovna test nehradí?

Ano, v takovém případě se buď můžete zúčastnit tzv. Care Programu, v rámci kterého je možné o test požádat v některých onkologických centrech nebo si můžete test uhradit sama.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@xeneo.cz