Oncotype DX® Prostate Cancer Assay - test pro karcinom prostaty

Oncotype DX® Prostate Cancer Assay je multigenový genomický test, který na základě analýzy vybraných genů na vzorku nádorové tkáně z biopsie pomocí metody RT-PCR předpovídá agresivitu onemocnění. Tento test měří expresi 17 genů v rámci několika klíčových biologických cest u rakoviny prostaty a může tak pomoci předpovědět agresivitu onemocnění a poskytnout přesnější a individualizovaný odhad rizika nad rámec tradičních klinicko-patologických parametrů jako jsou Gleason skóre nebo hodnota PSA.

Panel 17 genů (12 genů ve vztahu k agresivitě nádoru a 5 referenčních genů) testu Oncotype DX® Prostate Cancer Assay má vysokou schopnost predikce nepříznivého výsledku pooperační patologie. Zahrnuje 4 biologické cesty a následný algoritmus výpočtu vede na výsledné Genomic Prostate Score (GPS).

V případě, že máte zájem o další informace o genomickém vyšetření Oncotype DX® Prostate Cancer Assay kontaktujte nás telefonicky +420 603 413 160 nebo emailem na info@xeneo.cz.

Více informací o společnosti Genomic Health, Inc., která test provádí, naleznete také na těchto internetových stránkách www.genomichealth.com.

Podrobnější informace o testu Oncotype DX® Prostate Cancer Assay v anglickém jazyce naleznete na www.oncotypedx.com.

 

 

Oncotype DX®Prostate Cancer Assay - test pro karcinom prostaty, není v současné době hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pacient si může test uhradit na vlastní náklady. Bližší informace ohledně ceny Vám rádi poskytneme telefonicky nebo emailem (kontakty).

 
 

Reference

  1. Klein, Cooperberget al, Euro Urol (2014)