Oncotype DX® Colon Cancer Assay - test pro karcinom tlustého střeva ve stadiu II a III

Oncotype DX® Colon Cancer Assay je diagnostický test, který byl klinicky ověřen v hodnocení rizika rekurence stádia II a III nádoru tlustého střeva ve třech prospektivních studiích1-3. Tento test, zaměřený na zkoumání stavu několika genů na molekulární úrovni u pacientů s nádorem tlustého střeva, má za cíl přinést informaci o individuálním biologickém stavu každého nádoru. Test Oncotype DX® Colon Cancer Assay hodnotí specifické geny v nádorových buňkách tlustého střeva s cílem odhadnout s jakou pravděpodobností se budou nádorové buňky šířit i po odstranění nádorové tkáně chirurgickou resekcí - s jakou pravděpodobností tedy dojde k návratu onemocnění. Informace takto získané prokázaly svojí nezávislou hodnotu ve srovnání s doposud používanými parametry, kterými se odhadovala rekurence u nádoru tlustého střeva. Pro pacienty s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním tlustého střeva ve stádiu II nebo III může být informace získaná díky testu Oncotype DX® Cancer Assay přínosná při plánování optimální léčby.

V případě, že máte zájem o další informace o genomickém vyšetření Oncotype DX® Colon Cancer Assay kontaktujte nás telefonicky +420 603 413 160 nebo emailem na info@xeneo.cz.

Více informací o společnosti Genomic Health, Inc., která test provádí, naleznete také na těchto internetových stránkách www.genomichealth.com.

Podrobnější informace o testu Oncotype DX® Colon Cancer Assay v anglickém jazyce naleznete na www.oncotypedx.com.

 

 

Oncotype DX® Colon Cancer Assay - test pro karcinom tlustého střeva, není v současné době hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pacient si může test uhradit na vlastní náklady. Bližší informace ohledně ceny Vám rádi poskytneme telefonicky nebo emailem (kontakty).

 
 

Reference

  1. Gray RG, Quirke P, and Handley K. Validation study of a quantitative multi-gene RT-PCR assay for assessment of recurrence risk in stage II colon cancer patients. J Clin Oncol. 2011; 29: 4611-9.
  2. Venook AP, Niedzwiecki D, Lopatin M, et al. Validation of a 12-gene colon cancer recurrence score (RS) in patients (pts) with stage II colon cancer (CC) from CALGB 9581. Poster presented at the ASCO Annual Meeting; 2011; Chicago, IL.
  3. O'Connell MJ, Lee M, Lopatin M, et al. Validation of the 12-gene colon cancer Recurrence Score result in NSABP C-07 as a predictor of recurrence in stage II and II colon cancer patients treated with 5FU/LV (5FU) and 5FU/LV + oxaliplatin (5FU+Ox). Poster presented at the ASCO Annual Meeting; 2012; Chicago, IL.