OncotypeDX Breast Recurrence Score®


Multigenový test Oncotype DX Breast Recurrence Score měří expresi 21 specifických genů z nádoru pacientky a na základě výsledků tohoto měření podává informaci:
• prognostickou - o individuálním riziku výskytu recidivy onemocnění v horizontu 10 let
• prediktivní - předpovídá pravděpodobnost, zda bude mít pacientka přínos z přidané chemoterapie


Test Oncotype DX je určen pro pacientky všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným karcinomem prsu v raném stadiu, s pozitivitou estrogenového receptoru (ER+), negativitou receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (HER2–), s negativními axilárními lymfatickými uzlinami nebo s maximálním postižením tří lymfatických uzlin.
Toto vyšetření je ve světě standardně používáno a je součástí odborných guidelines (St. Gallen, ESMO, ASCO, NCCN, NICE) [7-11,18] a je také součástí Modré knihy (ČOS ČLS JEP) [16]. V léčebné praxi v ČR je používán již více než 3 roky s ověřenými výsledky (dle dat z českého registru OncotypeDX vedený IBA MU je úspora chemoterapie 62.4% ) [12]. Nejnovější data z přelomové studie TAILORx ukázala, že segment pacientek, kde je přínos chemoterapie zanedbatelný, je až 70% [1]. Výsledky byly zveřejněny na výroční konferenci Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) v Chicagu 3.6.2018 a jednoznačně demonstrují přínos z využití testu OncotypeDX. Na základě studie TAILORx již také došlo i k úpravě lékařských doporučení NCCN [17] a nová doporučení zveřejnil také německý ústavu pro kvalitu IQWiG [18], které shodně doporučují užití testu OncotypeDX při rozhodování o adjuvantní léčbě.


Test Oncotype DX má klinickou evidenci označovanou nejvyšším stupněm 1A [1,2], podpořenou na mnoha klinických studiích (prospektivní data s dlouhodobými výsledky) s více než 63 000 pacientkami [2-6]
Oncotype DX®, test pro karcinom prsu, je v současné době hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce VZP a některé další pojišťovny pro určitý typ nádorů. Pacient, který nesplňije kritéria pro úhradu od pojišťovny, si může vyšetření uhradit na své náklady. Bližší informace ohledně ceny Vám rádi poskytneme telefonicky nebo prostřednictvím emailu (kontakty).

Krátká reportáž o studii TAILORx zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2499823-u-nekterych-pacientek-s-rakovinou-prsu-je-chemoterapie-zbytecna-tvrdi-autori-velke


Reference:
1. Sparano J.A. et al. NEJM (2018)
2. Nitz et al. Breast Cancer Res Treat (2017)
3. Stemmer et al. npj Breast Cancer 2017;3:32 and 2017;3:33
4. Sparano et al. N Engl J Med 2015
5. Roberts et al. Breast Cancer Res Treat 2017
6. Shak et al. ESMO 2016. Oral presentation 1460
7. Curigliano et al. Ann Oncol 2017
8. Krop et al. J Clin Oncol 2017
9. Senkus et al. Ann Oncol 2015
10. NICE Diagnostics Guidance DG10 September 2013. www.nice.org.uk/Guidance/DG10 accessed January 2017
11. NCCN Guidelines Insights: Breast Cancer, version 1.2017. www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/ accessed April 2017
12. Registr ONCOTYPE, Decision impact study, IBA MU 2016
13. Gluz et al. SABCS 2011. Abstract S4-3
14. Paik et al. J Clin Oncol 2006
15. Stemmer et al. ESMO 2016
16. Modrá kniha www.linkos.cz 2018
17. The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), 2018
18. IQWiG, press release 2018, https://www.iqwig.de/en/press/
IQWiG=German Institute for Quality and Efficiency in Health Care