Oncotype DX® v odborném doporučení z kongresu v St. Gallen 2013

V měsíci srpnu byla publikována v Annals of Oncology (Goldhirsch A., 2013) nová Doporučení pro léčbu karcinomu prsu, která vycházejí z hlasování expertů-onkologů účastnících se kongresu v St. Gallen. Tento kongres, jež se koná vždy jednou za dva roky, je zaměřený pouze na karcinom prsu a doporučení tzv. Panelu expertů, přijatá vždy po skončení kongresu, jsou velice respektována evropskými odborníky. Oncotype DX® v těchto doporučeních posílil svou pozici v rámci rozhodování o optimálním léčebném postupu u časného hormonálně pozitivního HER2 negativního karcinomu prsu a stal se dokonce součástí nové nomenklatury jednotlivých subtypů karcinomu prsu (Luminal A a Luminal B/HER2 negative). Více informací lze nalézt na odkazu:

http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/02/annonc.mdt303.full

Zpět